bacarma

bacarma
«Bacarmaq»dan f. is.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • bacarma(ma)zlıq — is. Bacarmama, əlindən iş gəlməmə; qabiliyyətsizlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • iqtidar — ə. 1) edə bilmə, bacarma; 2) qüdrət, qüvvət, güc; 3) hakimiyyət …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • — is. 1. Fəaliyyət, çalışma, zəhmət, əmək. Əqli iş. Fiziki iş. İş görmək. Elmi iş. İşlə məşğul olmaq. – İş insanın cövhəridir. (Ata. sözü). İş rəncbərin, güc öküzün, yer özününkü; Bəyzadələri, xanları neylərdin, ilahi! M. Ə. S.. İş nə qədər qızğın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • lətifəçilik — is. Lətifə söyləməyi sevmə, bacarma; zarafatçılıq. <Vaqifin> zövq, nəşə və lətifəçiliyi yüksək dərəcəyə çıxmışdı. Ç …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • oxu-yazı — is. 1. Oxuyub yazmaqla məşğul olma, oxuma və yazma işi. Vaxtını oxuyazı ilə keçirmək. 2. Oxuyub yazmağı bacarma; savad. Nadir vuruşmalar əsasında oxu yazı öyrənib, biliyini artırmışdı. B. T …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qadirlik — is. Bacarma, böyük qüvvət və qüdrət sahibi olma; qüdrət, bacarıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • savad — 1. is. <ər.> Yazıb oxumağı bacarma; yazı pozu. <Mozalanbəy:> Axı rusca savadım yoxdur. Ə. H.. Şagirdlərin savadı müxtəlif idi. Aramızda əsla savadı olmayanlar da var idi. T. Ş. S.. Savad almaq – yazıb oxumağı öyrənmək. Savad vermək –… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • savadlılıq — is. Savadı olma, yazıboxumağı bacarma …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • səriştə — is. <fars.> Bir işə bələdlik, bir işi bacarma; təcrübə, bacarıq. Bağ işlərində səriştəm yoxdur. Ovçuluqda səriştəsi var. – <Sadıq kişinin övrəti ərinə:> Qaç tez usta Hüseynin yanına, onun həkimlikdə səriştəsi çoxdu. C. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”